Historisk arkiv

Kulturdepartementet

Nytt departementsnavn fra årsskiftet er Kulturdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

I forbindelse med endringer i departementsstrukturen ble kirkesakene flyttet over til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet fra 1. januar. Nytt navn på Kultur- og kirkedepartementet er Kulturdepartementet.

Endringene fører til at vi får KUD som ny forkortelse og alle e-postadressene endres.

Eksempel: postmottak@kkd.dep.no endres til postmottak@kud.dep.no

Ny nettadresse er: www.regjeringen.no/kud

Vår adresse er som før, men med nytt departementsnavn:

Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo