Historisk arkiv

Arnfinn Muruvik Vonen ny direktør i Språkrådet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Arnfinn Muruvik Vonen (50) er tilsatt som ny direktør i Språkrådet. Vonen har siden 1997 vært professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Kulturminister Anniken Huitfeldt og ny direktør i Språkrådet Arnfinn M. Vonen. Foto: KUD/Karen Moe MølleropArnfinn Muruvik Vonen (50) er tilsatt som ny direktør i Språkrådet.
Vonen har siden 1997 vært professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Her har han også vært instituttleder.

Arnfinn Muruvik Vonens CV (.pdf)

Vonen har omfattende og bred språkvitenskapelig bakgrunn og behersker selv en rekke språk, blant annet norsk tegnspråk. Han har doktorgrad i lingvistikk fra 1994 og har ellers universitetseksamener i russisk, latin og språkvitenskap. Vonen har også treårig universitetsutdanning i sosialøkonomi.

I sin forskning og undervisning har Vonen særlig arbeidet med spørsmål som gjelder språk og hørselshemming, spesielt norske døves tospråklige situasjon.

Vonen er bredt språkpolitisk orientert. I 2005 var han medlem av en arbeidsgruppe som utredet fremtidens norskfag på oppdrag fra utdanningsministeren.

Pressekontakt Anniken Huitfeldt: Hanne Gjørtz, 95 75 52 13
Pressekontakt Vonen og Grepstad: Svein Arne Orvik, 93 80 69 23