Historisk arkiv

Listeføring av viktige sportsbegivenheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

- Regjeringen har i dag besluttet å sende et forslag om å listeføre viktige begivenheter på høring. En slik liste kan være med på å sikre at folk flest fortsatt kan se de viktigste sportsbegivenhetene på fri-tv, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Digitaliseringen av tv-mediet har ført til en økning av antallet betal-tv kanaler i Norge. På stadig flere områder – og da spesielt sport – utelukkes deler av den norske befolkningen fra å ta del i større arrangementer fordi de ikke abonnerer på betal tv-kanaler. I høringsnotatet som sendes ut i dag blir det foreslått at følgende begivenheter skal listeføres:

·         OL, sommer- og vinterlekene

·         VM og EM i fotball for menn, herunder kvalifiseringskamper med norsk deltakelse

·         VM og EM i håndball for kvinner, samt kvalifiseringskamper med norsk deltakelse

·         Cupfinalen i fotball for menn

·         VM på ski, nordiske grener

·         VM i alpint

·         Holmenkollen Ski Festival

·         VM i skiskyting

En liste vil kunne sikre at begivenhetene som er på listen blir vist på  vederlagsfrie fjernsynskanaler som med bred dekning. I forslaget er slike fjernsynskanaler definert som fjernsynskanaler som faktisk mottas av 90 pst. av seerne, og som kan mottas av seeren uten annen betaling enn lisensavgift, grunnpakkeavgift eller grunnpris. Forslaget innebærer ikke et krav om kringkastere som oppfyller disse kriteriene må sende de listeførte begivenhetene. Det som foreslås er at kringkastere som oppfyller kriteriene kan kreve å kjøpe rettigheter til begivenhetene på listen fra andre kringkastere til markedspris for tilvarende rettigheter.  Mange land i Europa har innført slike lister, for eksempel Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

Høringssaken er tilgjengelig på Regjeringen.no