Historisk arkiv

Ny komité for Den internasjonale Ibsenprisen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Det er oppnevnt ny komité for Den internasjonale Ibsenprisen. Komiteen er oppnevnt fram til høsten 2014.

Nestleder Therese Bjørneboe, komitémedlem Hanne Tømta, leder Per Boye Hansen og kulturminister Anniken Huitfeldt. Foto: Nybo/KUD

Bildet: Nestleder Therese Bjørneboe, komitémedlem Hanne Tømta, leder Per Boye Hansen og kulturminister Anniken Huitfeldt. Foto: Nybo/KUD (klikk på bildet for høyoppløslig versjon)

Det er oppnevnt ny komité for Den internasjonale Ibsenprisen. Komiteen er oppnevnt fram til høsten 2014 og består av:

Per Boye Hansen (leder), f. 1957
Therese Bjørneboe (nestleder), f. 1963
Øyvind T. Gulliksen, f. 1945
Sir Brian McMaster, f. 1943
Kamaluddin Nilu, f. 1955
Christiane Schneider, f. 1953
Hanne Tømta, f. 1968

- Vi har fått på plass en komité som er sammensatt av personer med bred internasjonal erfaring og kunnskap om teater og dramatikk, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Ny leder Per Boye Hansen og kulturminister Anniken Huitfeldt. Foto: Nybo/KUD

Bildet: Per Boye Hansen og kulturminister Anniken Huitfeldt. Foto: Nybo/KUD
(klikk på bildet for høyoppløslig versjon)

Den internasjonale Ibsenprisen ble etablert ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2007. Prisen er på 2,5 mill. kroner og ble delt ut for tredje gang i 2010.

Den internasjonale Ibsenprisen skal heretter deles ut annethvert år. Neste pris deles ut i tilknytning til Ibsenfestivalen i 2012. Prisen skal honorere en person, institusjon eller organisasjon som har tilført verdensdramatikken eller teatret nye kunstneriske dimensjoner.

Nationaltheatret har ansvar for prisutdelingsarrangementet. I tillegg har Nationaltheatret det administrative ansvar for prisen.