Historisk arkiv

Oslo World Music Festival blir selvstendig stiftelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Oslo World Music Festival skilles ut fra Rikskonsertene fra 1. januar 2012 og blir en selvstendig stiftelse.

Kulturdepartementet har, blant annet i dialog med representanter for verdensmusikkmiljøet, vurdert forskjellige løsninger for videreføring av festivalen. Departementet konkluderer med at festivalen bør bli en selvstendig stiftelse. Det vil bli opprettet et eget styre for festivalen.

- Etter at festivalen ble etablert under Rikskonsertene har den utviklet seg til å bli en viktig institusjon på verdensmusikkfeltet. Det er nå riktig at Oslo World Music står på egne bein, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Det er avsatt 4,4 millioner kroner til Oslo World Music Festival for 2012. Midlene er omdisponert fra Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet og skal blant annet dekke lønn til 4 stillinger. Nåværende festivalsjef Alexandra Archetti Stølen vil bli tilbudt stillingen som festivalsjef ved den nye stiftelsen.