Forsiden

Historisk arkiv

Høringsmøte om videre utvikling av dans i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Utkast til ”Dans i hele landet – Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge 2012–2015” er sendt ut til en rekke institusjoner, organisasjoner og andre aktører i dansefeltet.

Lenke til høringssaken

Kulturdepartementet innledet våren 2011 arbeidet med en strategi for videre utvikling av profesjonell dansekunst i Norge for perioden 2012−2015. Formålet med strategiarbeidet har vært tredelt:

  • Gi en status for oppnådde resultater på dansefeltet som følge av Kulturløftet 2006−2010
  • Kartlegge utfordringer
  • Gi grunnlag for videre utvikling av profesjonell dans i Norge 2012−2015

Strategien er utarbeidet på grunnlag av innhentet dokumentasjon og innspill fra sentrale aktører i dansefeltet i Norge. I brev av 1. mars 2011 ba departementet om bistand til å dokumentere utvikling og status for dansefeltet. Resultatene fra kartleggingen ble presentert på innspillsmøte 21. juni 2011.

Utkast til ”Dans i hele landet – Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge 2012–2015” er sendt ut til en rekke institusjoner, organisasjoner og andre aktører i dansefeltet. Eventuelle uttalelser til utkastet sendes til postmottak@kud.dep.no.

Kulturdepartementet inviterer også til et høringsmøte om utkast til strategi for videre utvikling av profesjonell dansekunst. Høringsmøtet vil bli avholdt torsdag 23. august 2012 kl. 10.00-14.00, i auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo.

Påmelding pr. e-post innen mandag 20. august kl. 12.00 til lod@kud.dep.no. Hver virksomhet kan delta med inntil 2 personer. Program vil bli sendt ut senere.