Historisk arkiv

Nasjonal handlingsplan mot kampfiksing i idretten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturminister Hadia Tajik presenterte i dag en nasjonal handlingsplan mot kampfiksing i idretten. Planen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), Norges Fotballforbund, Norsk Tipping, Lotteritilsynet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kulturdepartementet.

Kulturminister Hadia Tajik presenterte i dag en nasjonal handlingsplan mot kampfiksing i idretten. Planen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), Norges Fotballforbund, Norsk Tipping, Lotteritilsynet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kulturdepartementet.

Nasjonal handlingsplan mot kampfiksing (.pdf) 

- Kampfiksing hører ikke hjemme i idretten. Det rokker ved idrettens grunnleggende verdier og kan skade idrettens integritet og omdømme. Vi må forebygge, avdekke og reagere på kampfiksing i idretten, sier Tajik.

- Idretten kan ikke føre arbeidet mot kampfiksing alene. Kampfiksing handler om økonomisk kriminalitet der idretten blir brukt som virkemiddel. En effektiv bekjempelse av kampfiksing forutsetter felles innsats fra idretten, fra spillselskap og fra offentlige myndigheter, sier kulturminister Hadia Tajik.

For å nå målene, legger handlingsplanen opp til å:

-          Styrke kunnskapen om kampfiksing

-          Prioritere holdningsskapende arbeid mot kampfiksing innenfor idretten

-          Overvåke og regulere spillvirksomheten

-          Styrke idrettens regelverk mot kampfiksing

-          Styrke norsk deltakelse i internasjonalt samarbeid mot kampfiksing

 

Styremedlem i UEFA Michael van Praag og Michaela Bragg i Interpols enhet for Integrity in Sport presenterte også deres respektive innsats mot kampfiksing under pressekonferansen på Ullevål stadion i dag.