Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Stortingsmelding om visuell kunst

Omfattende satsing på visuell kunst i hele landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

- Vi legger opp til den største satsingen på visuell kunst noensinne, sa kulturminister Anniken Huitfeldt da hun i dag presenterte Meld. St. 23 (2011 – 2012) Visuell kunst.

Kulturminister Anniken Huitfeldt la frem stortingsmeldingen om visuell kunst på besøkssenteret til det nye nasjonalmuseet i dag. Her studerer hun modellen av det nye museumsbygget på Vestbanetomta. Foto: KUD/Wenche S. Nybo

Bildet i høyoppløslig versjon 

- Vi legger opp til den største satsingen på visuell kunst noensinne, sa kulturminister Anniken Huitfeldt da hun i dag presenterte Meld. St. 23 (2011 – 2012) Visuell kunst.

Meld. St. 23 (2011 – 2012) Visuell kunst

- I Kulturløftet har regjeringen forpliktet seg til en ambisiøs satsing på billedkunst og kunsthåndverk bl.a. gjennom å utvikle visningsarenaene. Meldingen legger opp til satsing på kunst i offentlige rom og styrking av norsk arkitektur og stedsutvikling, sier kulturministeren.

- I tråd med Kulturløftet skal kulturformidlingen gjennom museene styrkes, bl.a. ved digitalisering av kulturarven. Med denne stortingsmeldingen presenterer regjeringen et bredt spekter av tiltak som vil øke kvaliteten på hele det visuelle kunstfeltet over hele landet og gi publikum et bedre tilbud. Målet er bl.a. å gi det visuelle feltet større oppmerksomhet og økt publikumsoppslutning, sier kulturminister Huitfeldt.

- Nasjonalmuseets nybygg på Vestbanen vil bli et kraftsenter som vil bidra til å løfte det visuelle kunstfeltet slik den nye operaen har gjort for operakunsten. Kunstfeltet er også avhengig av sterke regionale institusjoner, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Dette er noen av hovedtiltakene i meldingen:

Regjeringen går inn for å:

 • Styrke formidlingen av visuell kunst i regionene ved bl.a. å øke støtten til museer med kunstsamlinger og ved å gi støtte til flere kunsthaller, kunstforeninger og kunstnersentra

 • Opprette en arrangørstøtteordning for det visuelle feltet under Norsk kulturfond som skal gå til det frie feltet / kunstnerstyrte arenaer, kunstfestivaler, program for større samarbeidsprosjekt og internasjonale samarbeidsprosjekter av ekstraordinær karakter i Norge

Meldingen foreslår styrking av produksjonsleddet ved:
 

 • Å synliggjøre alle kostnader i formidlingssammenheng og foreta en revisjon og utvidelse av avtalen om utstillingsvederlag

   
 • Etablere et pilotprosjekt for å prøve ut en ordning med ustillingshonorar i statsstøttede institusjoner

 • Utfase ordningen med garantiinntekt (GI) og etablere to nye, mangeårige stipendordninger for etablerte kunstnere og seniorkunstnere

 • Endre stipend for fullført kunstutdanning

 • Styrke feltets synlighet i offentligheten ved bl.a. å opprette flere stipend til kunstkritikere på det visuelle kunstfeltet og vurdere en støtteordning for uavhengige kunstmagasiner


Videre foreslås å:

 • Styrke mangfoldet bl.a. ved å legge til rette for mer systematisk satsing på publikumsutvikling

 • Løfte den norske visuelle kunsten internasjonalt i samarbeid med Utenriksdepartementet. Styrke formidlingen av Edvard Munchs kunst i utlandet og benytte hans kunstnerskap som døråpner for norske samtidskunstnere på den internasjonale kunstarenaen

 • Klargjøre rollefordelingen mellom OCA og Norsk kulturråd, styrke OCAs internasjonale formidlingsvirksomhet og støtte internasjonale samarbeidsprosjekter i Norge ved en egen avsetning innenfor Kulturfondet

 

Til toppen