Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Riksarkivet offentliggjør referater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Riksarkivet offentliggjør i dag en sladdet og avgradert versjon av referater fra 22. julikommisjonens intervjuer med personer i embetsverket som var utnevnt eller beskikket av Kongen i statsråd. Kulturdepartementet mottok i dag disse referatene og har sendt dem til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

En stor andel av referatene var påført gradering etter sikkerhetsloven. De delene av referatene som gjorde at referatene var gradert, er identifisert og sladdet i henhold til korrekt prosedyre. Berørt departement har deretter bekreftet at dokumentet er avgradert. I tillegg til skjermingsverdig informasjon etter sikkerhetsloven, har Riksarkivet sladdet annen informasjon som er taushetsbelagte eller opplysninger som er av privat karakter, for eksempel helsemessige informasjon eller informasjon om familiære forhold. Det er denne versjonen av dokumentet som nå gjøres tilgjengelig på Riksarkivets nettsider:

http://arkivverket.no/arkivverket/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Riksarkivet-offentliggjoer-referater

Dette gjelder følgende embetspersoner, utnevnt eller beskikket av Kongen i statsråd på tidspunktet for hendelsene 22. juli 2011, her med samme tittel som i kommisjonens rapport:

 • Politimester Sissel Hammer, Nordre Buskerud politidistrikt
 • Direktør Øistein Knudsen, Krisestøtteenheten (KSE), Justisdepartementet
 • Avdelingsdirektør Christian Fredrik Horst, Fornyings -, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Ekspedisjonssjef Svein Efjestad, Forsvarsdepartementet
 • Ass. departementsråd Morten Tiller, Forsvarsdepartementet
 • Tidl. departementsråd Karin Moe Røiseland, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Viseadmiral Sjef Haakon Bruun-Hanssen, Forsvarets operative hovedkvarter
 • Forsvarssjef Harald Sunde, Forsvaret
 • Direktør Kjetil Nilsen, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Visepolitimester Sveinung Sponheim, Oslo politidistrikt
 • Ekspedisjonssjef Mette Stangerhaugen, Justisdepartementet
 • Direktør Lars Henrik Bøhler, Politiets data- og materielltjeneste
 • Politimester Anstein Gjengedal, Oslo politidistrikt
 • Ass. politidirektør Vidar Refvik, Politidirektoratet
 • Avdelingsdirektør Knut Fosli, Justisdepartementet
 • Ass. departementsråd, tidl. ekspedisjonssjef Henning Henriksen, SMK Kulturdepartementet
 • Regjeringsråd Nina Frisak, Statsministerens kontor (SMK)
 • Tidligere Sjef PST Janne Kristiansen, Politiets sikkerhetstjeneste
 • Direktør Jon Arvid Lea, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Direktør Bjørn Inge Larsen, Helsedirektoratet
 • Avdelingsdirektør Severin Vikanes, Forsvardepartementet
 • Departementsråd, tidligere politidirektør Ingelin Killengreen, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Politidirektør Øystein Mæland, Politidirektoratet
 • Ass. departementsråd Hans Olav Østgaard, Justisdepartementet
 • Ekspedisjonssjef Hans Sverre Sjøvold, Justisdepartementet
 • Tidl. departementsråd Morten Ruud, Justisdepartementet
 • Adm. direktør Øyvind Christoffersen, Statsbygg
 • Direktør Bjørn Røse, Tolldirektoratet

I tillegg publiseres avgradert og sladdet referat fra kommisjonens samtale med tidligere helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen.

Kontaktperson for ytterligere informasjon: Riksarkivar Ivar Fonnes, telefon 416 90 304.

Til toppen