Forsiden

Historisk arkiv

Sterkere beskyttelse av barn i kringkastingsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

I AMT-direktivet, som er bestemt gjennomført i norsk rett, blir beskyttelsen mot reklame rettet mot barn styrket.

- Muligheten for å verne barn mot reklame har ikke vært like sterkt i de nettbaserte bestillingstjenestene som på tradisjonell TV. Med gjennomføringen av AMT-direktivet styrker vi vernet mot reklame rettet mot barn, sier kulturminister Hadia Tajik. 

- Dessuten innfører vi regler for å kunne kreve politiattest fra personer som jobber med barn i forbindelse med TV-produksjoner. Slik kommer regelverket for programproduksjon på linje med regelverket for idrett og frivillighet, fortsetter statsråden.

Forslaget er begrunnet med at barn ofte deltar i programproduksjoner og at enkelte programmedarbeidere dermed får ansvar for barn over lengre perioder. Adgangen omfatter også produksjonsselskaper som produserer programmer for fjernsyn og audiovisuelle bestillingstjenester.