Historisk arkiv

Historisk arkiv

Tildeling av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Det er bevilget 233 mill. kroner til kunstnerstipend og garantiinntekter for 2012, hvorav 124 mill. kroner til kunstnerstipend og 109 mill. kroner til garantiinntekter.

Det er bevilget 233 mill. kroner til kunstnerstipend og garantiinntekter for 2012, hvorav 124 mill. kroner til kunstnerstipend og 109 mill. kroner til garantiinntekter. Tildelingen foretas av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, på vegne av Kulturdepartementet. Tildelingen skjer etter innstilling fra stipendkomiteer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene.

Det vesentlige av avsetningen til kunstnerstipend går til arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere. Arbeidsstipend gis for ett til fem år, mens arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere gis for ett til tre år. Årsbeløpet for begge stipendtypene er 196 000 kroner. Det er til sammen tildelt 227 nye arbeidsstipend for 2012, og 20 av disse er nye på budsjettet. Totalt mottar 286 kunstnere arbeidsstipend. 167 kunstnere mottar arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere.

Det er tildelt totalt 687 kunstnerstipend. I tillegg er det tildelt 43 garantiinntekter og 7 stipend for eldre fortjente kunstnere. Fordelingen av nye kunstnerstipend kommer fram av oversikten nedenfor:

  • 143 arbeidsstipend à kr 196 000
  • 84 arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere
  • 460 diversestipend

Følgende tildelinger er utsatt:

Billedkunstnere: kr 275 000 i diversestipend.
Musikere, sangere og dirigenter: arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere.

Vedlegg 1: Oversikt over tildeling av statens garantiinntekt for kunstnere (.pdf)

Vedlegg 2: Oversikt over tildeling av stipend til kunstnere (.pdf) 

Vedlegg 3: Oversikt over tildeling av stipend for eldre fortjente kunstnere (.pdf)