Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

500 millioner kroner av spillemidlene til kulturformål i 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har i dag fordelt 500 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål i 2013. Dette innebærer en økning på ca 83 millioner kroner fra i fjor.

200 millioner kroner går til Den kulturelle skolesekken, 135 millioner kroner går til kulturbygg og 150 millioner kroner går til frifond. 14,9 millioner kroner går til Den kulturelle spaserstokken.

1.      Spillemidler til Den kulturelle skolesekken

Østfold

10 363 842

Akershus

18 316 223

Oslo

14 284 095

Hedmark

8 610 248

Oppland

8 357 994

Buskerud

10 286 357

Vestfold

9 123 271

Telemark

7 718 581

Aust-Agder

6 086 341

Vest-Agder

7 922 796

Rogaland

16 129 273

Hordaland

16 591 569

Sogn og Fjordane

7 021 026

Møre og Romsdal

11 041 909

Sør-Trøndelag

11 298 419

Nord-Trøndelag

7 325 705

Nordland

11 829 735

Troms*

8 440 312

Finnmark

7 572 302

Forskning/utvikling**     1 700 000
*Inkludert Svalbard
** Kan benyttes til forskning/utredning/evaluering/utvikling av Den kulturelle skolesekken

Til sammen Den kulturelle skolesekken: 200 020 000 kroner

2.      Kulturbygg:

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturhus 128 115 000 kroner
Regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur 7 millioner kroner

Til sammen kulturbygg: 135 115 000 kroner

 3.      Frifond:

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (69,7 %) 104 560 450 kroner
Norsk musikkråd (23,6 %) 35 403 540 kroner
Norsk teaterråd (6,7 %) 10 051 010 kroner

Til sammen frifond: 150 015 000 kroner

4.      Den kulturelle spaserstokken:

Til sammen Den kulturelle spaserstokken: 14 900 000 kroner 

Til toppen