Historisk arkiv

Bedre kontroll med innsamlinger til gode formål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Innsamlingsregisteret ble etablert i 2009 for å styrke folks tillit til seriøse innsamlinger. PricewaterhouseCoopers (PwC) har gjennomført en evaluering av Innsamlingsregisteret. PwC konkluderer med at det bør innføres gradert registreringsplikt etter Lotteri-modellen og at staten bør være kontrollorgan.

Rapporten fra PwC

- Siden innsamlingsregisteret ble etablert har vi støttet de frivillige organisasjonenes oppfatning om at en slik ordning ikke bør legges til det offentlige, men ivaretas av et uavhengig organ opprettet av de frivillige organisasjonene. Vi har holdt fast på at dette skal være en frivillig registerordning, der statens oppgave er støtte opp om organisasjonenes arbeid for mer åpenhet og tillit til innsamlingsarbeidet, sier kulturminister Hadia Tajik.

Den norske givergleden er stor og det har vært en økning i pengegaver til frivillige organisasjoner de siste årene. I tillegg til offentlig støtte er private giveres bidrag helt avgjørende for å få gjennomført aktivitetene og oppgavene til frivilligheten.

- For å opprettholde givergleden er det viktig at folk kan stole på at pengene kommer frem. Jeg anbefaler folk som vil gi penger til gode formål om å gi til organisasjoner som er registrert i innsamlingsregisteret. IK-merket skal være et kvalitetsstempel for organisasjoner som folk kan stole på, sier kulturministeren.

PwC vil presentere rapporten i et åpent møte fredag 11. oktober. Innsamlingsorganisasjonene inviteres til å komme med innspill til rapporten fra PwC.