Historisk arkiv

Bransjeråd for kulturnæringene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen vil etablere et bransjeråd for kulturnæringene for å drøfte felles problemstillinger og politikkutforming på området.

Medlemmer i Bransjerådet for kulturnæringene. Fra venstre: Arnfinn Bjerkestrand, Bård Flikke, Jan Fredrik Karlsen, Hadia Tajik, Trond Giske, Gry Isabell Sannes Knutsen, Arne-Wilhelm Theodorsen, Jørgen Tharaldsen og Sigrid Hilsen.

Medlemmer i Bransjerådet for kulturnæringene. Fra venstre: Arnfinn Bjerkestrand, Bård Flikke, Jan Fredrik Karlsen, Hadia Tajik, Trond Giske, Gry Isabell Sannes Knutsen, Arne-Wilhelm Theodorsen, Jørgen Tharaldsen og Sigrid Hilsen. De øvrige medlemmene var ikke tilstede. (Foto: NHD)

Regjeringen vil etablere et bransjeråd for kulturnæringene for å drøfte felles problemstillinger og politikkutforming på området. Bransjerådet skal være et årlig treffpunkt der representanter for kulturnæringene vil møte politisk ledelse i Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.

- Kulturnæringene er mangfoldige og det er store forskjeller mellom næringene med hensyn til hva de produserer, markedsorientering og bruk av ny teknologi. Det er også store regionale forskjeller. Samtidig ser vi at aktørene innenfor kulturnæringene møter mange av de samme utfordringene når de skal gå fra å være gründer til å bli kulturbedrift. Dette handler blant annet om behov for forretningskompetanse, behov for nettverk og samarbeid, utfordringer med å skaffe privat kapital og eksportutfordringer, sier kulturminister Hadia Tajik.

Regjeringen ønsker å møte kulturnæringene for å kunne få bedre innsikt i kulturnæringenes felles utviklingsmuligheter og utfordringer. Ved å møte næringene samlet vil regjeringen bedre kunne fange opp næringenes synspunkter, behov og ønsker for utvikling av felles politikk for kulturnæringene. Det legges opp til ett møte i året.

Rådets medlemmer:

Leder: Kirsti Hjemdahl, Kristiansand, seniorforsker, forretningsutvikler, Agderforskning.  Har fulgt kulturnæringsfeltet lenge.

 

Arnfinn Bjerkestrand, Oslo, medlem av Kulturrådet, musikk.

Ragnhild Dalheim Eriksen, Tromsø, tidligere leder for Riddu Riððu festivalen, engasjert av Sametinget for å arbeide med kultur og næring. Medlem i regjeringens nordområdeutvalg.

Bård Flikke, Trondheim, partner og prosjektleder i Trondheim Kultur & Næring (T-KN).

Gro Caroline Flølo, Stryn, kreativ leder, Designhuset Farmhouse. Arbeider tverrfaglig med designkompetanse i samarbeid med kompetansemiljøer.

Ante Giskeødegaard, Ålesund, daglig leder Momentium, festivalarrangør (sammen med Lars B. Giskeødegaard).

Sigrid Hilsen, Drammen, Papirbredden Innovasjon. Arbeider helhetlig med kulturnæringsutvikling i Drammen.

Jan Fredrik Karlsen, Oslo, manager, musikk.

Gry Isabell Sannes Knutsen, Stavanger, Ipark arbeider bredt og tungt med kulturnæring, bl.a. gjennom en kulturinkubator.

Lars Leegaard Marøy, Bergen, daglig leder, filmfondet FUZZ.

Bjørn Nørstegård, Lillehammer, Lillehammer kunnskapspark. Har i mange år arbeidet med kulturnæringene, særlig rettet mot opplevelser og reiseliv.

Hilde Charlotte Solheim, Oslo, reiselivsdirektør Virke. Kunnskaper om kultur og kulturnæringenes bidrag inn i annen næring.

Steinar Sørlie, Åmot, Åmot Operagard, Sogn og Fjordane.  

Jørgen Tharaldsen, Oslo, Artplant, spillutvikling.

Arne-Wilhelm Theodorsen, Tromsø, representant for Introfondet, regionalt fond for utvikling av kulturnæringer i Tromsøregionen.

Maria Utsi, Vadsø, Varangerfestivalen. Leder av Varangerfestivalen, Vadsø, tidligere leder av Hermetikken kulturnæringshage.