Historisk arkiv

Endringer i produksjonstilskuddet på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet sender endringer i produksjonstilskuddet for dagsaviser på høring. I høringsnotatet foreslår departementet å erstatte dagens utbytteforbud med en modell med moderat utbytte.

- Slik utbytteforbudet er i dag, er det mer lønnsomt å plassere penger i banken enn i avisdrift. En moderat utbytteadgang vil gjøre det mer attraktivt å investere i små mediebedrifter, sier kulturminister Hadia Tajik.

Bakgrunnen for forslaget er at departementet ser at det kan være vanskelig for nyhetsmedier – særlig de små aktørene – å hente inn risikokapital, og at utbytteforbudet i så måte kan komme til hinder for nødvendig utvikling og innovasjon i bransjen.

Videre foreslår departementet at det bør innføres flere og klarere begrensninger på selskapenes transaksjoner med konsernselskaper og andre nærstående. Det er av avgjørende betydning for ordningens legitimitet at tilskuddet blir brukt til støtteberettigede aktiviteter.

Til slutt foreslår departementet å endre den såkalte ”Oslo-satsen” for nummer to-mediene til en ”rikssats”. Dette gjør departementet for å forhindre at tilskuddsatsene skal ha som utilsiktede konsekvens at nyhetsmediene får et insentiv til å flytte hovedsete til Oslo.

Høringssaken finner du her