Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Flere eldre frivillige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har som mål å legge til rette for økt frivillig innsats gjennom et nært samspill med frivilligheten. For å bidra til å rekruttere og beholde eldre som en ressurs i frivillig arbeid, vil Kulturdepartementet lyse ut prosjektmidler. Tiltaket tilføres 1 million kroner i revidert nasjonalbudsjett.

- Eldre er en viktig ressurs for frivillige organisasjoner og legger ned mye tid i frivillig arbeid. Vi ønsker å bidra til at denne utviklingen fortsetter. Vi vil gjøre det lettere å delta og stimulere til at flere eldre kan rekrutteres til frivillig arbeid, sier kulturminister Hadia Tajik.

- Vi ser dette tiltaket i sammenheng med nasjonal frivillighetsstrategi for å rekruttere frivillige i omsorgssektoren, sier Tajik.

Frivillige organisasjoner og frivilligsentraler vil være aktuelle søkere.