Historisk arkiv

Forenklet momskompensasjonsordning for frivillige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har i dag 19. april 2013 gjort endringer i forskrift for momskompensasjon, for å gjøre ordningen enklere og mer tilgjengelig for små frivillige organisasjoner. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet ved å kompensere for momskostnader ved kjøp av varer og tjenester.

- Disse endringene bidrar til ytterligere forenkling og reduserte revisjonskostnader for frivillig sektor, og gjør momskompensasjonsordningen mer tilgjengelig for små organisasjoner. Dette er i tråd med Regjeringens klare mål om at organisasjonene skal bruke minst mulig tid på skjemaer og mest mulig tid på aktivitet, sier kulturminister Hadia Tajik.


Endringene i momskompensasjonsordningen er som følger: 

  • Minstegrenser for å søke om kompensasjon er endret fra 300 000 kr til 200 000 kr i forenklet modell og fra 21 000 kr til 14 000 kr i dokumentert modell.
  • Grensen for når det kreves registrert/statsautorisert eller kommunerevisor for enkeltstående søkere, sentralledd og aksjeselskap i forenklet modell er økt til 5 mill. kroner i likhet med underledd.
  • Grensen for når det kreves registrert/statsautorisert eller kommunerevisor for enkeltstående søkere, sentral-, regionalledd, lokalledd og aksjeselskap i dokumentert modell er økt til 3 mill. kr.
  • Krav til oppbevaring av dokumentasjon er redusert fra 10 til 3 år i dokumentert modell for sentralledd, regionalledd og enkeltstående og fra 3 år til 1 år for lokalledd.
  • Krav til oppbevaring av dokumentasjon er redusert fra 10 til 3 år i forenklet modell for sentralledd, regionalledd og enkeltstående.