Historisk arkiv

Gjennomgang av Office for Contemporary Art Norway

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

– Rapporten legger et godt grunnlag for organisasjonens framtid, sier kulturminister Hadia Tajik.

– Vi har fått en bred beskrivelse og en grundig analyse av driften av OCA. Rapporten peker på sentrale områder hvor OCA har potensial til å bli bedre. Derfor vil den være til god hjelp når OCA nå skal utvikle seg som organisasjon, sier Tajik.

Office for Contemporary Art Norway (OCA) er en stiftelse opprettet for å fremme internasjonal utveksling på billedkunstfeltet. OCA er for tiden i en overgangsfase, og Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet har derfor bestilt en gjennomgang for å se nærmere på OCAs utviklingsmuligheter. I vår ble oppdraget gitt til Telemarksforskning.

Rapporten viser at OCA har opparbeidet seg stor nasjonal og internasjonal anseelse. De åpner dører for norske kunstnere i utlandet og har særlig styrket Oslos posisjon som kunstby i det internasjonale kunstfeltet. Videre har Telemarksforskning kommet med flere anbefalinger, blant annet om planarbeid, inkludering og kontakt med flere deler av det norske kunstmiljøet.

● Pengebruk: Behov for å vurdere bedre samsvar mellom leieutgifter og aktivitet.

● Åpenhet: Behov for mer åpenhet, gjennomsiktighet og økt grad av inkludering av flere kunstnere.

● Nettverk: Behov for større innsikt i samtidskunsten utenfor Oslo.

Telemarksforskning har hentet synspunkter fra hele bredden i kunstlivet. Rapporten sendes derfor ikke på høring.

Rapporten (pdf)