Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kulturdepartementet nedsetter utvalg som skal se på minoritetsjenters deltakelse i idrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har besluttet at det skal settes ned et utvalg som skal se på minoritetsjenter og deltakelse i idrett.

Undersøkelser viser at mens minoritetsguttene deltar i organisert idrett omtrent som majoritetsbefolkningen er minoritetsjentene klart underrepresentert.

Utvalgets mandat er å gi råd om hvordan den statlige idrettspolitikken kan bidra til økt deltakelse blant jenter med minoritetsbakgrunn. Et bærende prinsipp i den statlige idretts-politikken er at idretten har stor grad av autonomi. Det er derfor ikke innenfor mandatet å gi direkte råd til idrettslagene eller idrettsorganisasjonen for øvrig om hvordan de skal drive sin virksomhet.

Som et grunnlag for sine vurderinger skal gruppen kartlegge, vurdere og beskrive minoritets-jenters deltakelse i idrett:

- årsaker til lav deltakelse
- identifisere eventuelle barrierer for deltakelse
- identifisere og beskrive gode eksempler hvor idretten har lykkes med å få deltakere blant minoritetsjenter
- identifisere hvilke minoritetsgrupper som er underrepresentert i organisert idrett
- skaffe oversikt over og benytte eksisterende forskning.

Utvalget skal ledes av Eva Skei, prosjektleder i Norges Håndballforbund med ansvar for inkludering og integrering.

Øvrige utvalgsmedlemmer:

•          Ingrid Tollånes, Oslo Idrettskrets

•          Ubah  Abduqadir, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

•        Marco Elsafadi, årets forbilde på idrettsgallaen i 2006 og foredragsholder bl.a. om inspirasjon og motivasjon

•          Sahra Jaber, Furuset IF, ble i 2011 kåret til årets unge leder av Leadership Foundation

•          David Martinez, Møhlenpris Idrettslag

•        Fozia Ahmad, Falken Girls Cricket Klubb, leder av kvinneutvalget i Norges Cricket­forbund

•          Ove Bevolden, Holmlia Sportsklubb

•          Åse Strandbu, Norges idrettshøgskole

•          Henrik Lunde, Norges Fotballforbund

Kulturdepartementet tar sikte på at utvalgets arbeid er ferdig innen 1. april 2014. 

Til toppen