Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kulturrådets uavhengighet lovfestes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag besluttet å legge fram for Stortinget Lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven). – Vi lovfester prinsippet om armlengdes avstand og Kulturrådets uavhengighet, sier kulturminister Hadia Tajik.

Lovforslaget fastsetter det ytre rammeverket for Kulturrådets virksomhet. Det regulerer organiseringen av Kulturrådet og forholdet mellom rådet, departementet og Stortinget. Lovforslaget tar utgangspunkt i Kulturrådet slik det er i dag uten å foreslå gjennomgripende endringer. Kulturrådet skal fortsatt være et statlig forvaltningsorgan med hele landet som virkefelt delt i to enheter, et rådskollegium (råd) og en administrasjon (fagadministrasjon).

- I lovforslaget skriver vi at rådsmedlemmene kun kan gjenoppnevnes én gang. Det vil ivareta både hensynet til kontinuitet og behovet for fornyelse, sier statsråd Hadia Tajik.

Proposisjon 67 L (2012-2013) Lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven)

 

Til toppen