Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Leselyststrategi 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har satt av 1,2 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til tiltak for å øke barn og unges leselyst.

Det er Kulturdepartementet som forvalter midlene, som vil bli lyst ut i løpet av kort tid. Alle som har en leselyststrategi de ønsker å iverksette kan søke om midler. Midlene kommer i tillegg til Nasjonalbibliotekets bibliotekutviklingsmidler som bibliotekene kan søke på i oktober.

- Med leselyststrategien ønsker vi å puste liv i Leseløftet 2010-2014, å videreføre gode tiltak og samarbeidsprosjekter som ble etablert i forbindelse med Leseåret 2010 og å etablere eventuelle nye tiltak for å stimulere til økt leselyst blant barn og unge, sier kulturminister Hadia Tajik.

Kulturministeren arrangerte tidligere i år et innspillsmøte om leselyst, hvor hun hadde invitert flere aktører på litteratur- og bibliotekfeltet. Møtet samlet omkring 20 deltakere. Formålet med møtet var å få innspill til tiltak og samarbeidsprosjekter som kan inngå i en ny leselyststrategi.

Nasjonalbiblioteket og Kulturdepartementet samarbeider nå om å utarbeide leselyststrategien. Leselyststrategien vil bli lagt fram av kulturministeren i løpet av juni.