Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Mer til regionale filmtiltak for barn og unge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen gir et tilskudd på 2,8 millioner kroner til Norsk kino- og filmfond, øremerket regionale filmtiltak for barn og unge.

Som følge av nedgangen i salget av DVD-er har inntektene til Norsk kino- og filmfond (NKFF) de senere år blitt redusert. Film & Kino, som forvalter fondsmidlene, har dermed vært nødt til å redusere sine tildelinger til en rekke tiltak, herunder tiltak for barn og unge. Det er derfor ønskelig å gi NKFF tilskudd i 2013 for å sikre videreføring av regionale filmtiltak for barn og unge i hele landet.

- Jeg tar den økonomiske situasjonen til Film & Kino alvorlig, og vi ser nå på alternativer når det gjelder finansieringen av Norsk kino- og filmfond, sier kulturminister Hadia Tajik.

- Vi har langt på vei nådd målene for produksjon, økt kvalitet og publikumsvekst, nå er det behov for å gå gjennom ansvaret for formidling av film. Dette er noe departementet vil se nærmere på, sier Tajik.

Ansvaret for filmtiltak for barn og unge er i dag delt mellom NFI og Film & Kino. Departementet vil vurdere om tiltak for barn og unge skal tilbakeføres til statsbudsjettet fra og med 2014. Dette vil i så fall medføre at færre oppgaver skal finansieres over Norsk kino- og filmfond. Dette vil kunne bidra til at Film & Kino kan prioritere finansiering av andre oppgaver på filmområdet.