Historisk arkiv

Historisk arkiv

Ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet vil etablere en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. –Slik kan vi bidra til en av demokratiets grunnpilarer, sier kulturminister Hadia Tajik.

Kulturdepartementet vil etablere en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. – Slik kan vi bidra til en av demokratiets grunnpilarer, sier kulturminister Hadia Tajik.

Staten har et ansvar for å sikre ytringsfriheten, rettssikkerheten og et levende demokrati. Her spiller pressen en helt avgjørende rolle. Derfor ønsker kulturdepartementet å innføre en ny prosjektstøtteordning for kvalitetsjournalistikk. Den vil være et viktig insentiv for å øke kvaliteten i utviklingen av nyhets- og aktualitetsinnhold.

– Kritisk journalistikk av høy kvalitet er en av grunnpilarene i et demokratisk samfunn. Men vi vet at det koster å grave. Og vi vet at det ikke er viljen det står på, men pengene. Her kan staten bidra, sier kulturminister Hadia Tajik.

Den nye støtteordningen for kvalitetsjournalistikk skal være en plattformnøytral prosjektstøtteordning der journalister og redaksjoner kan søke om støtte til ulike graveprosjekter. For å sikre armlengdes avstand til staten, skal ordningen ikke forvaltes av Kulturdepartementet.

Ordningen ble opprinnelig foreslått av Mediestøtteutvalget i 2010 i forbindelse med deres gjennomgang av bruk av økonomiske virkemidler på mediefeltet.

Kulturdepartementet tar sikte på at ordningen skal være virksom fra 2014. Nærmere innretning av ordningen, deriblant størrelse og hvem som skal forvalte den, vil presenteres i statsbudsjettet for 2014.