Historisk arkiv

Regjeringen godkjenner NRKs nye digitale radiokanal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen godkjenner en ny digital radiokanal fra NRK. Målgruppen til radiokanalen er musikkinteresserte voksne på over 30 år som har vokst fra P3, men som ikke er tilfreds med P1, P2 eller kommersiell radio.

Regjeringen godkjenner en ny digital radiokanal fra NRK. Målgruppen til radiokanalen er musikkinteresserte voksne på over 30 år som har vokst fra P3, men som ikke er tilfreds med P1, P2 eller kommersiell radio. 

Det er viktig at NRK har gode tilbud digitalt. Denne kanalen vil bidra til at digitaltilbudet blir mer attraktivt for flere aldersgrupper, sier kulturminister Hadia Tajik.

Etter EØS-avtalens regelverk for statsstøtte må nye NRK-tjenester godkjennes av regjeringen. Regjeringen har lagt vekt på at kanalen er omfattet av allmennkringkastingsoppdraget og at kanalen vil kunne presentere ny musikk fra nye artister og dermed skille seg fra hva kommersielle radiokanaler normalt ønsker å spille. Medietilsynet har i sin rådgivende uttalelse tilrådd at søknaden godkjennes. Konkurransetilsynet har vurdert de potensielle konkurransebegrensende virkninger og finner ikke grunnlag for å advare mot at NRK etablerer den nye kanalen. Radiokanalen vil være tilgjengelig over Internett og i DAB-nettet. Ifølge søknaden er planlagt oppstart i januar 2014.