Historisk arkiv

Regjeringen styrker dialog og samspill med frivillige organisasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen vil utarbeide en prinsipperklæring for dialog og samspill med frivillige organisasjoner.

Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Kjell Erik Øie, kulturminister Hadia Tajik, utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete, generalsekretær i Frivillighet Norge Birgitte Brekke og adm.dir. i KS Sigrun Vågeng

Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Kjell Erik Øie, kulturminister Hadia Tajik, utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete, generalsekretær i Frivillighet Norge Birgitte Brekke og adm.dir. i KS Sigrun Vågeng. (Foto: KUD/Wenche Nybo)

Regjeringen vil utarbeide en prinsipperklæring for dialog og samspill med frivillige organisasjoner.

Prinsipperklæringen skal bidra til større forutsigbarhet og felles forståelse hos partene om den overordnede frivillighetspolitikken. Prinsipperklæringen skal omtale intensjoner og verdier for dialog og samspill med frivillige organisasjoner og omhandle de frivillige organisasjonenes rolle og egenart.

Kulturminister Hadia Tajik inviterte i dag Frivillighet Norge og KS (Kommunesektorens organisasjon) til toppmøte med regjeringen, for å komme med innspill om regjeringens dialog og samspill med frivillige organisasjoner.

- Mange av vår tids utfordringer kan ikke løses av det offentlige eller av markedet alene. Arbeidslivet har i mange år hatt sine årlige toppmøter med regjeringen. Nå ønsker regjeringen å starte opp den samme tradisjonen med frivilligheten, for å markere sektorens samfunnsbetydning og for å styrke det partnerskapet vi har, sier kulturminister Hadia Tajik. 

- For å ta dette arbeidet videre ønsker vi også å starte arbeidet med en prinsipperklæring for samarbeid med frivillig sektor, sier kulturminister Tajik. - Vi ønsker dem som partner for å løse samfunnsoppgaver, men også som en uavhengig aktør, som pådriver, som stemme for de som trenger å bli hørt, som alternativ arena. Det er derfor viktig med en slik prinsipperklæring for å tydeliggjøre nettopp frivillighetens egenart – hva den skal være og ikke skal være i forhold til samarbeidet med offentlige aktører, sier kulturminister Hadia Tajik.

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås, kulturminister Hadia Tajik, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås, kulturminister Hadia Tajik, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete klare for toppmøte med frivilligheten. (Foto: KUD/Wenche Nybo)

I Soria Moria-erklæringen sier regjeringen at den vil utvikle et nært samspill med frivillige og ideelle organisasjoner.

- Det frivillige Norge spiller en viktig rolle for integrering. Gjennom å møtes på fritida, i nabolaget og gjennom våre barns aktiviteter, skaper vi et inkluderende fellesskap, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

- Jeg er glad for at KS og Frivillighet Norge samarbeider tett. Frivillige organisasjoner er viktige for Kommune-Norge, og blir enda viktigere i framtida. Nye utfordringer krever nye løsninger, og jeg vil oppfordre kommunene til å jobbe på lag med de frivillige organisasjonene i lokalsamfunnet, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Politisk rådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet Anja Helseth, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Kjell Erik Øie, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete, kulturminister Hadia Tajik, utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås, statssekretær i Kulturdepartementet Mina Gerhardsen.
Politisk rådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet Anja Helseth, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Kjell Erik Øie, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete, kulturminister Hadia Tajik, utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås, statssekretær i Kulturdepartementet Mina Gerhardsen. (Foto: KUD/Wenche Nybo)
Møtebordet ved regjeringens toppmøte med frivilligheten 31. mai 2013
Møtebordet ved regjeringens toppmøte med frivilligheten 31. mai 2013 (Foto: KUD/Wenche Nybo)