Forsiden

Historisk arkiv

Støtte til samarbeidsprosjekter mellom reiselivsnæringen og kulturnæringene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har gitt 1,8 millioner i støtte til 12 prosjekter for å bidra til at kulturnæringene og reiselivsnæringen utvikler nyskapende samarbeidsprosjekter.

- Norge kan bli en kulturdestinasjon. Vi er veldig gode til å kombinere natur og reiseliv, men vi kan bli mye bedre til å kombinere kultur og reiseliv, sier kulturminister Hadia Tajik.

Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet la i mai i år fram en ny kulturnæringsplan. Målsettingen er blant annet å få utviklet nye former for samarbeid mellom kulturnæringer og aktører i reiselivsnæringen.

Prosjektene som har fått støtte har etablert et samarbeid mellom en kulturnæringsaktør og en reiselivsaktør. Det er også lagt vekt på at prosjektene er nyskapende og har overføringsverdi.

Følgende prosjekter har hver fått 150 000 kroner i støtte: 

 1. Nordland musikkfestuke i samarbeid med Visit Bodø og Bodø og Omegn Turistforening om ”musikalske utsikter”
   
 2. Norsk Folkemuseum/Ibsenmuseet i samarbeid med Grand Hotel og Visit Oslo om ”Ibsen for turister i Oslo”
 3. Rørosregionen Næringshage i samarbeid med seks arrangementer og flere reiselivsaktører
 4. Senter for nordlige folk for å videreutvikle og spisse satsingen mot reiselivet ved å samle og markedsføre helhetlig produkter på helårsbasis
 5. Foreningen Grunnlovsveien i samarbeid med aktører innenfor reiseliv og kulturliv i Eidsvoll kommune
 6. Lofoten Mat i samarbeid med Destinasjon Lofoten
   
 7. Peer Gynt AS i samarbeid med hoteller i området, Color Line og andre kulturaktører i regionen om å tilrettelegge kulturen for det utenlandske markedet
   
 8. Helgeland museum i samarbeid med Helgeland Reiseliv for utvikling av ”Guider på Helgeland”
 9. Hardanger og Voss museum i samarbeid med Utne Hotel og Reisemål Hardanger Fjord AS
 10. Lutter øre i samarbeid med ulike reiselivsaktører om å utvikle et formidlingskonsept
   
 11. Kosa seg AS i samarbeider med Valdres Destinasjon og den lokale reiselivsnæringen
 12. Art Republic i samarbeid med filmskapere, designer og programmere, Region Stavanger, Utrban Sjøfron og flere kulturaktører i Stavanger