Historisk arkiv

Tilskudd til elevbesøk til tre teatre i 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Departementet mottok syv søknader for 2013 til ordningen med elevbesøk i teaterinstitusjonene. Søknadene har vært vurdert av en referansegruppe oppnevnt av departementet.

I tråd med gruppens innstilling er det gitt tilskudd til følgende teater for 2013:

Riksteatret har fått innvilget sin søknad om vel 311 000 kroner til workshops, foredrag og transport til turnéforestillingen ”Each One Teach One” av og med den iranske danseren Navid Rezvani.

Teatret Vårt i Molde har fått innvilget sin søknad om 692 000 kroner til utvikling og gjennomføring av modellene for elevbesøk - ”Gå i teater” og ”Vandring i kulissene”.

Teater Innlandet har fått innvilget sin søknad om 326 920 kroner til visning av forestillingen ”Veteran” for 10. klassinger i Hamar kulturhus.

Ordningen med elevbesøk i teaterinstitusjonene ble etablert i 2012 som en 3-årig forsøksordning. Formålet med ordningen er å legge til rette for at elever i grunnskolen skal få oppleve profesjonelt teater i teatrets egne lokaler og å prøve ut modeller for slike tiltak. Det legges vekt på geografisk spredning av tilbudet.