Forsiden

Historisk arkiv

Utlysning av midler til samarbeidsprosjekter mellom kulturaktører og reiselivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet lyser ut midler for å bidra til at kulturnæringsaktører i samarbeid med reiselivsnæringen utvikler nyskapende prosjekter.

Utlysningsteksten

Handlingsplanen ”Fra gründer til kulturbedrift” (.pdf)

- Norge har både et levende kulturliv og en rik kulturhistorie som gir innhold til reiselivsprodukter. Et godt samspill mellom partene vil kunne bidra til at kulturaktørene øker sine besøkstall og omsetning. I tillegg kan kulturtilbudet være viktig for å øke antall tilreisende fra både inn- og utland, også i sesonger når det normalt er lite besøk, sier kulturminister Hadia Tajik.

Kulturdepartementet bevilger nå 1,8 millioner kroner til samarbeidsorganisasjoner. Ny søknadsfrist er 26. august 2013 og søknadsbeløpet er inntil 0,5 millioner kroner. Kulturnæringsaktører som samarbeider med reiselivsnæringen kan søke.

Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regional­departementet har samarbeidet om en handlingsplan for kulturnæring som ble lagt frem i mai 2013. Planen har flere tiltak rettet mot kulturbaserte opplevelser i reiselivet. Regjeringen ønsker at reiselivet skal inkludere kultur mer aktivt i sine produkter og at kulturaktørene utnytter det potensialet som ligger i turismen og reiselivsnæringen.