Historisk arkiv

Fortsatt lokalradio etter 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Det har blitt skrevet i flere medier om fare for nedleggelse av lokalradioer som følge av stenging av FM-båndet i 2017. Her kommenterer kulturminister Anniken Huitfeldt saken.

Det har blitt skrevet i flere medier om fare for nedleggelse av lokalradioer som følge av stenging av FM-båndet i 2017. Her kommenterer kulturminister Anniken Huitfeldt saken:

Kulturminister Anniken Huitfeldt. Foto: Berit Roald/Scanpix- Selv om vi har varslet avvikling av FM-sendingene i 2017 vil de fleste mindre lokalradioer kunne fortsette på FM også etter 2017 dersom de ønsker det.

Jeg registrerer at flere lokalradioaktører er bekymret for sin egen framtid når radiomediet blir digitalt. Det er det altså ikke noen grunn til. I tråd med ønsket fra Norsk Lokalradioforbund lar vi de minste lokalradioene fortsette på FM.

Digital radio er viktig fordi det gir hele landet et bredt radiotilbud, både hjemme og i bilen. I dag er det 119 kommuner som kun kan høre på NRKs tre hovedkanaler og kanskje P4 og/eller Radio Norge. Med digital radio får folk som bor i disse kommunene et mye bredere radiotilbud.

I stortingsmeldingen som ble lagt fram før helgen stiller jeg noen absolutte krav for at kringkasterne skal kunne slutte med FM-radio. For det første må hele befolkningen ha tilgang til NRKs digitale radiosendinger. I tillegg må 90 prosent kunne få inn de kommersielle kanalene digitalt.
Minst halvparten av lytterne i 2015 må lytte til digitale sendinger daglig for at vi skal avvikle FM-nettet i 2017. Vi må også vi ha teknisk tilfredsstillende og rimelige løsninger for radiomottak i bil. Hvis ikke, blir FM-avviklingen utsatt til 2019. Uansett kan altså de minste lokalradioene komme til å fortsette på FM, hvis de ønsker det selv.

Kulturminister Anniken Huitfeldt