Historisk arkiv

Historisk arkiv

Advarsel mot frislipp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kronikk av kulturminister Hadia Tajik i VG 19. mars 2013

Danmark har gått bort fra spillemonopolet og åpnet for flere spillselskaper. Frp og Venstre tar til orde for et frislipp i norsk spillpolitikk, men det vil jeg advare mot.

Spillproblemer
Vår viktigste oppgave gjennom spillpolitikken er å bidra til at færrest mulig får problemer med spill. Det løser vi best med dagens enerettsmodell. Alternativet er økt konkurranse om spillerne, større fare for økte spillproblemer og mindre inntekter til gode formål.  

For snart ti år siden vedtok Stortinget å innføre forbud mot spilleautomater utenfor Norsk Tipping. Bakgrunnen for vedtaket var erkjennelsen av at spilleautomatene hadde for mange ofre. Selv om deler av inntektene gikk til gode formål, kunne ikke det rettferdiggjøre et spillmarked med aggressiv markedsføring som gjorde at for mange mistet kontroll med sin egen spilling. Løsningen var å innføre enerett for Norsk Tipping også på gevinstautomatmarkedet. Enerettsmodellen har blitt testet i både nasjonale og europeiske domstoler. Den norske modellen fikk der støtte for at den er egnet til å motvirke spilleproblemer.  

Ikke monopol
Vårt mål er ikke å få monopol på inntekt, men å sørge for at vi ikke får et spillmarked som er ute av kontroll. Norsk Tipping har utviklet et spillregime som skal bidra til ansvarlig spilling. Alle som spiller hos Norsk Tipping må være registrert og over 18 år, det er beløpsgrenser og tidsgrenser og spilleren har hele tiden tilgjengelig informasjon om hjelpetilbud dersom hun eller han opplever å trenge det. Systematisk overvåkning av spillatferd gjør og at man raskt kan endre eller stanse et spill dersom det ser ut til å gi problematisk atferd. 

Erfaringene etter mange år med enerett for Norsk Tipping gir en klar konklusjon: Vår modell virker. I Norge er det få som har spilleproblemer. Siden spilleautomatene ble en del av enerettsmodellen viser tallene fra Hjelpelinjen en halvering av antall personer som kontakter dem med problemer knyttet til pengespill. Forskningsrapporter støtter opp om dette og har konkludert med at innføringen av monopol på spilleautomater har ført til en markant nedgang i antall med spilleproblemer. 

Under press
På tross av dette er vår spillmodell under press. Utvikling i spillmarkedene rundt oss har gjort at flere private aktører ønsker å utfordre spillmonopolet. Det er utenlandske aktører som vil inn i markedet og det er norske aktører som husker gamle dager og vil tilbake dit. Så langt er Høyres utpekte samarbeidspartner, Fremskrittspartiet, det eneste politiske partiet som har fulgt opp dette og tatt til orde for økt frislipp for spill. Det er likevel grunn til å advare mot endringer som kan svekke spillmodellen. I land rundt oss ser vi nå en utvikling av spillmarkedet som bekymrer. 

Danmark har gått bort fra sin enerettsmodell og innført en lisensordning som gjør at utenlandske spillselskaper kan konkurrere med Danske Spil, deres versjon av Norsk Tipping. Etter ett år med drift ser man en tendens mot mer aggressiv markedsføring. Det kan føre til økte problemer med spillavhengighet. I Sverige drøftes det nå om man skal åpne for det samme.  

Forsvinner utenlands
Argumentene som er brukt for å følge Danmark er at det forsvinner rundt 5 milliarder kroner ut av landet på ulovlige utenlandske spill i året og at ved å gjøre det lovlig kommer pengene tilbake hit. Det har vi liten tro på. Det viktigste for oss er uansett å redusere spilleproblemer. Vi har allerede tiltak på plass for å redusere lekkasjen til uregulerte spill i utlandet. 

Vi har innført betalingsforbud som har hatt en effekt. På tross av økt tilgang gjennom applikasjoner og nettilgang på mobil, nettbrett og ordinære datamaskiner øker ikke spill på utenlandske sider. Når Norsk Tipping kommer i gang med sine nettspill håper vi det skal være et bidrag til å flytte spillere fra utenlandske nettspill til Norsk Tipping. Vår strategi er å gjøre det attraktivt å spille trygt og lovlig og vanskelig å spille utrygt og ulovlig.  

Inntektene fra Norsk Tipping går til gode formål, som frivillig arbeid, korps og idrettsanlegg. Likevel er ikke vårt mål å få inn mest mulig penger. Vårt viktigste mål for spillpolitikken er ansvarlighet. Men inntektene fra Norsk Tipping er en bonus for spillpolitikken vår. De finansierer idrettsanlegg, frivillighetstiltak og kultur. 

Fra et slikt perspektiv er det også uklokt å svekke Norsk Tipping ved å slippe til private, kommersielle aktører. I Danmark er avtalen med de private spillselskapene ikke at de må bidra til idretten eller kulturen, men at de betaler en avgift til staten. Hvis du spiller for 100 kroner hos Norsk Tipping, går 20-30 kroner til de gode formålene. I Danmark får statskassen mellom 80 øre og 3 kroner for hver 100 kroner som spilles. Vinneren er private spillselskaper, taperne er idretten, kulturen og frivilligheten - og sårbare spillere.  

Streng kontroll
Vi ønsker å verne om enerettsmodellen, det såkalte spillmonopolet. Det pålegger staten - og Norsk Tipping som forvalter - et stort ansvar å finne balansen mellom ansvarlighet og attraktivitet for å være et reelt alternativ for spillere. Det greske spillmonopolet fikk nylig en dom fra EU-domstolen om at de bryter med forutsetningene for monopolet ved at det ikke føres streng nok kontroll med det statlige spillselskapet. Dommen er en viktig påminnelse om betydningen av å holde oppmerksomheten på hovedmålet: ansvarlige spill.  

Debatten vil fortsette å gå her hjemme om å tillate poker, se til Danmark eller åpne for andre spill utenfor Norsk Tippings portefølje. De diskusjonene skal vi ta. Men det viktigste er dette: å sikre en spillpolitikk der ansvarlighet og trygghet for spillerne er det viktigste. Da mener vi det beste virkemidlet er å verne om dagens spillemodell.