Historisk arkiv

Tale ved overlevering av Kulturutredningen 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Holdt 4. mars 2013, Regjeringskvartalet, Oslo

Holdt 4. mars 2013, Regjeringskvartalet, Oslo.
(Det talte ord gjelder).

Vi har bedt om en kritisk gjennomgang av de siste syv års kulturpolitikk, og en analyse av de framtidige utfordringene som vi står overfor på dette området.
Det var jammen ingen liten oppgave utvalget fikk.
Derfor trengte vi de beste til å foreta utredningen.
Og det har vi fått.

13 mennesker med bred kunnskap og dyp innsikt i det norske kultur- og samfunnslivet.
Det er folk som kunne sikre en god dialog med alle deler av kulturlivet under utredningen.
Og ikke minst har vi fått en utvalgsleder som kunne holde en stø kurs i det som er et stort og omfattende arbeid.

Jobben dere har gjort, er verdifull.
Siden overrekkelsen er i dag, kjenner jeg ikke alle detaljene i det som er produsert.
Men jeg er trygg på at det er svært mye nødvendig, presis og relevant kunnskap i det dere leverer departementet i dag.

Generelt er offentlige utredninger av en slik karakter at de ikke alltid preges av bred debatt og stor nysgjerrighet.
Men denne NOU-en har det derimot vært interesse og spørsmål omkring ganske lenge allerede.
Når jeg er ute på reise og treffer ulike deler av kulturlivet, er det alltid noen som spør:
Når kommer Enger-utvalget?

Nå er det her.

Grunnen til nysgjerrigheten er at veldig mange er klare over at denne NOU-en er viktig.
Både fordi kulturlivet i Norge har opplevd et formidabelt løft siden 2005, med en dobling av kulturbudsjettene.
Men den er også viktig fordi den skal være med og danne grunnlaget for arbeidet med det neste store Kulturløftet.

Da er det to ting som vil bli lagt til grunn:
Det er denne utredningen.
Og det er kulturlivets egne synspunkter.
Onsdag starter en reise rundt til alle fylkene for å få innspill til og vurderinger av hva det neste store Kulturløftet skal bestå av.
Visjonen er at forutsetningen for et levende demokrati er et levende kulturliv.

Det å satse på kultur misforstås av enkelte som å satse på ”hyggelige opplevelser for alle”.
Men egentlig er det å satse på kultur å satse på forutsetningene for demokratiet.
Vi trenger kunstnere som utfordrer oss.
Vi trenger mulighetene til selv å delta.
Vi trenger kunsten og kulturens meningsbrytning.

Og det trenger ikke alltid å være hyggelig.
Det kan tvert i mot være provoserende, støtende, nyskapende, annerledes, noe helt på siden av det man trodde eller hadde forutsett.

Ytringsmangfold er noe vi ønsker oss sterkt og som vi skal legge til rette for.
Da trenger vi kraftsentrum i hele landet.
Da må det være mulig for enda flere å kunne delta ved enten å skape uttrykk selv eller å få inntrykk.

Slik utvikler vi oss som mennesker.
Slik utvikler vi oss som samfunn.
Og slik utvikler vi demokratiet vårt.

Siden 2005 har vi skapt og gjennomført et historisk løft for kulturområdet.
Med neste års budsjett vil vi være i mål med Kulturløftet 2.
Da kommer én prosent av statsbudsjettet til å gå til kultur.

Vi har gjort viktige organisatoriske endringer i kulturlivet.
Vi har lagt nye strategier.
Men som Kulturutredningen viser, er kultur så bredt at det aldri kan favnes under ett tak eller én overskrift.
Vi løfter ikke kulturen med én strategi, men med mange strategier.

Derfor er jeg glad for at Kulturutredningen viser at vi er i mål, nær mål eller på vei til mål, på de aller fleste områdene.
Derfor er vi også klare for å definere nye, ambisiøse mål.
Og vi vil definere disse basert på kunnskap.
Sammen med kulturlivet selv.
Sammen med kulturlivets medeiere.

Vi lykkes bare med dette løftet hvis det eies av mange.
Av kunstnere, av utøvere, av de som opplever det som publikum og som deltakere, av kommune og fylkeskommune som legger til rette.
Det er når vi løfter sammen at vi klarer å gi dette den nødvendige kraften.

Alle som er interessert i å utforme det neste store Kulturløftet, må gjerne komme til Dansens Hus på onsdag.
Da setter vi i gang.
Så reiser vi rundt til absolutt alle fylkene for å få innspill.

Jeg håper derfor at utredningen vi har fått i dag, vil stimulere til grundig og engasjert debatt.
Departementet vil sende utredningen på bred høring etter overrekkelsen i dag.

Jeg vil rette en hjertelig takk til alle utvalgets medlemmer.
Og en særlig stor takk til utvalgsleder Anne Enger for å ha organisert en meningssterk gjeng.
Og ikke minst takk til et lite, men hardtarbeidende sekretariat.
Jeg gleder meg til å lese arbeidet deres.