Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Tros- og livssynspolitisk utvalg - tilleggsbestilling fra Kulturdepartementet februar 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har gitt utvalget en tilleggsbestilling som faller inn under utvalgets mandat. Utvalget skal svare på tilleggsbestillingen i innstillingen som skal avgis innen utgangen av 2012.

Kulturdepartementet har gitt utvalget en tilleggsbestilling som faller inn under utvalgets mandat. Utvalget skal svare på tilleggsbestillingen i innstillingen som skal avgis innen utgangen av 2012.  

Tros- og livssynssamfunnene må hvert år sende inn fødselsnummer for alle medlemmer det kreves tilskudd for. Medlemsoversikten jevnføres med Det sentrale folkeregister, Den norske kirkes medlemsregister og øvrige tros- og livssynssamfunns innsendte medlemsoversikter.  

Formålet med kontrollen er å sikre et mest mulig korrekt grunnlag for utbetaling av tilskudd. Det kontrolleres bl.a. at hver enkelt bare står oppført i ett tros- og livssynssamfunn utenfor Dnk og at vedkommende ikke står oppført i Dnks medlemsregister.  

Kulturdepartementet ber nå utvalget utrede lovendringer og andre tiltak som kan bidra til å begrense omfanget av dobbeltmedlemskap, og forenkle og effektivisere behandlingen av klagesaker om avkorting av tilskudd grunnet dobbeltmedlemskap.   Utvalget bes fremme konkrete forslag til lovendringer og andre tiltak. Dersom personvernet berøres, skal hensynet til dette vektlegges i utformingen av forslagene. Kulturdepartementet understreker at tilleggsbestillingen ikke skal virke innskrenkende på utvalgets vurdering av og forslag om andre og eventuelt større endringer av tilskuddsordningen.

Les hele brevet fra departementet til utvalget (.pdf)