Historisk arkiv

Ettårsmarkering av 22. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Logo for nasjonal ettårsmarkering av 22.7.12

  (Design: NRK)

Ettårsdagen for angrepene mot Utøya og i regjeringskvartalet vil bli markert på ulike måter rundt om i landet. Regjeringen har besluttet å legge til rette for nasjonale markeringer i forbindelse med ettårsdagen for 22. juli 2011. 

I tillegg vil det bli lagt til rette for at etterlatte kan besøke Utøya fra morgenen av, mens AUF planlegger et arrangement på øya senere på dagen. Det vil også bli avholdt minnegudstjenester i Den norske kirke, blant annet i Oslo domkirke og Hole kirke.

 

PROGRAM FOR DAGEN 

Kl. 08.00 Etterlatte får besøke Utøya fra kl 8 og etter kl 17
Ansvarlig: Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli hendelsene, praktisk bistand fra Helsedirektoratet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Støttegruppens program for dagen (ekstern nettside) 

Kontaktpersoner:
Programkomiteen, Nasjonal Støttegruppe etter 22. juli v/ Kitty Eide, tlf. 41 50 35 40

 

Kl. 09.30 Kransenedleggelse i regjeringskvartalet
Ansvarlig: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)

Kontaktpersoner:
FAD v/ Bjørn Magnus Jakobsen, bmj@fad.dep.no  Tlf. 22 24 44 00 / 95 24 33 62
Pressekontakt: Ann Kristin Lindaas, akl@fad.dep.no. Tlf. 22 24 48 56 / 45 24 17 81

Markeringen vil bli sendt direkte på FADs Nett-TV 

 

Kl. 11.00 Minnegudstjenester
Det vil bli avholdt spesielle minnegudstjenester i Hole kirke og Oslo domkirke. Øvrige menigheter i Den norske kirke vil legge opp til egne, lokale gudstjenester denne dagen.

Ansvarlig: Den norske kirke (DNK)
Pressemelding fra Den norske kirke

Kontaktperson for gudstjenester i Hole kirke og Oslo domkirke:
DNK v/ Siv Thompson i Kirkerådet, siv.thompson@kirken.no Tlf. 23 08 12 08 / 482 482 54

For gudstjenester i øvrige kirker, kontakt menigheten direkte. 

 

Kl. 12.00 Arrangement for etterlatte, pårørende og berørte på Sundvolden Hotell fra kl 12.00 til 16.00
Lunsjbuffet. Program med musikk og taler fra kl. 15.15.

Ansvarlig: Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli hendelsene, praktisk bistand fra Helsedirektoratet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Støttegruppens program for dagen (ekstern nettside) 

Kontaktpersoner:
Programkomiteen, Nasjonal Støttegruppe etter 22. juli v/ Kitty Eide, tlf. 41 50 35 40

 

Kl. 12.00 AUF-arrangement på Utøya fra kl 12 til 17
Ansvarlig: AUF, praktisk bistand fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
AUFs program for dagen (ekstern nettside)  

Kontaktpersoner:
AUF v/ Emilie Bersaas, emilie@auf.no , tlf. 22 39 61 40

 

Kl. 18.45 Kransenedleggelse på Utøya
Støttegruppens program for dagen (ekstern nettside) 

Ansvarlige og kontaktpersoner: Vanessa Svebakk, tel  +47 404 69676, Jarl Robert Christensen, tel + 47 993 33686

 

Kl. 20.00 Nasjonal minnekonsert 22.7.12, Rådhusplassen i Oslo
Ansvarlig: Kulturdepartementet i samarbeid med NRK Aktivum

Artister:
Blant de som deltar er deLillos, Karpe Diem, Marit Larsen, Mari Boine, Vinni og Halvdan Sivertsen. I tillegg kommer Kringkastingsorkesteret (KORK). Flere av artistene har laget nye sanger og tekster til denne konserten. Forfatterne Karl Ove Knausgård og Frode Grytten skal lese nyskrevne tekster om 22. juli og det blir videoinnslag med noen av de som ble rammet av fjorårets hendelser.

Konserten er åpen for alle og vil også bli sendt direkte på NRK1.
Det er NRK som arrangerer konserten på oppdrag fra Regjeringen.

Kontaktpersoner:
KUD pressekontakt: kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz, tlf. 95 75 52 13
KUD øvrig kontakt: avdelingsdirektør Christine Hamnen, tlf. 97 66 62 99
NRK Pressekontakt: kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen, tlf. 90 95 84 50
Øvrig kontakt i NRK Aktivum: Ann-Kristin Holen, tlf. 91 37 58 30

                                     

        

Ofte stilte spørsmål – 22.7.12

Artikkel Sist oppdatert: 10.10.2013

Listen vil bli oppdatert og supplert fortløpende

Kontakt

NRKs facebookside om 22.7.12: