Historisk arkiv

Livssynsåpen seremoni ved gravferd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Å markere livets slutt med en verdig seremoni betyr mye når noen går bort. At avskjeden skjer i avdødes ånd, er også viktig for mange pårørende. Ikke alle er klar over at det er mulig å ha en seremoni utenom Den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn.

Logo for livssynsåpen seremoni ved gravferd
(Design: Magnolia design as)

Å markere livets slutt med en verdig seremoni betyr mye når noen går bort. At avskjeden skjer i avdødes ånd, er også viktig for mange pårørende. Ikke alle er klar over at det er mulig å ha en seremoni utenom Den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn. Hensikten med informasjonen på disse sidene er å synliggjøre livssynsåpne seremonier som et alternativ. 

I en livssynsåpen seremoni kan pårørende selv bestemme innholdet. Formålet er å samle familie og venner til å minnes og hedre den avdøde, og for å ta et siste farvel på en verdig måte. Seremonien skal gjenspeile den avdødes livssyn og er i utgangspunktet religionsnøytral, men den kan inneholde så mye eller så lite religion som pårørende måtte ønske.

Seremonien er laget rundt en mal som kan bygges på, trekkes fra eller endres etter behov. Gravferdsbyrået vil være behjelpelig med råd, og kan anbefale en egnet person til å lede seremonien. Det er også fullt mulig for et familiemedlem eller en venn å lede seremonien hvis man ønsker et mer personlig preg.

Seremonien er enkel og harmonisk og kan inneholde sang, musikk, dikt, bønn, salmer eller ord til ettertanke. Informasjonsheftet Livssynsåpne seremonier ved gravferd er tilgjengelig hos gravferdsbyråer.

 

Det finnes dager
som er mistedager,
hvor det vi ikke ville miste
blir mistet allikevel,
forsvinner for oss og går tapt,
selv om vi holdt så hardt fast,
selv om vi passet på så godt som bare det,
selv om vi tviholdt med alle våre krefter,
så blir det borte….

(Gro Dahle)

INFORMASJON OM TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNENE