Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Sør-Trøndelag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesnytt: Landbruksavdelingen i Sør-Trøndelag er ute med sin første utgave av Fylkesnytt. Dette nummeret tar bla for seg tema som verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Sør-Trøndelag og prosjektet Kommunalisering Pluss.

Fylkesnytt fra Sør-Trøndelag

Fylkesnytt: Landbruksavdelingen i Sør-Trøndelag er ute med sin første utgave av Fylkesnytt. Dette nummeret tar bla for seg tema som verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Sør-Trøndelag og prosjektet Kommunalisering Pluss.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har lansert en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.


14. desember 2005