Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Sør-Trøndelag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesnytt: Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er ute med en ny utgave av Fylkesnytt. I dette nummeret finner du bl.a. artikler om Trønderbonden og arbeidet med særlig verdifulle kulturlandskap i fylket.

Fylkesnytt fra Sør-Trøndelag

Fylkesnytt: Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er ute med en ny utgave av Fylkesnytt. I dette nummeret finner du bl.a. artikler om Trønderbonden og arbeidet med særlig verdifulle kulturlandskap i fylket.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet samarbeider om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke gir ut et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.


07.04.06