Forsiden

Historisk arkiv

Bygdeutvikling: Pris til Bønes Gårdsmat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Bygdeutvikling: BU-prisen 2005 i Hordaland er tildelt Bønes Gårdsmat, som er en småskala kjøttforedlingsbedrift. Bedriften legger vekt på å produsere kjøtt på en tradisjonsrik måte, uten bruk av kunstige tilsetningsstoffer.

Bygdeutvikling: Pris til Bønes Gårdsmat

Bygdeutvikling: BU-prisen 2005 i Hordaland er tildelt Bønes Gårdsmat, som er en småskala kjøttforedlingsbedrift. Bedriften legger vekt på å produsere kjøtt på en tradisjonsrik måte, uten bruk av kunstige tilsetningsstoffer. Prisen er på kr. 50 000. Vinneren i hvert fylke går videre til en landsfinale, med en premie på kr 100 000.
 

Produksjon og salg
Rune Bønes eier og driver et mindre gårdsbruk i Bergen kommune sammen med kona Tone Bønes. Bruket har 35 da innmark og ca 35 vinterfora sauer. Bønes Gårdsmat ble etablert i 2003. Vareutvalget omfatter ca. 35 varesorter, med pølser, pålegg, spekemat og ferdigmat som de viktigste. I tillegg til produksjon, basert på egen kjøttproduksjon og innkjøpt slakt, driver Bønes egen gårdsbutikk.

Høy omsetning
Bønes gårdsmat har i dag høy omsetning og et godt driftsoverskudd. Bedriften har flere tilsatte i produksjon og salg. Innovasjon Norge har vært behjelpelig med tilskudd og lån i forbindelse med etablering og utbygging.

Bygdeutviklingsmidler
Bygdeutviklingmidlene er delt i tre hovedgrupper:

  • Midler til tradisjonelt landbruk og utviklingstiltak som forvaltes av Innovasjon Norge regionalt
  • Midler til sentral forvaltning i Innovasjon Norge hvorav det meste er øremerket av Landbruks- og matdepartementet
  • Utviklingsmidler som forvaltes av Fylkesmannens landbruksavdeling

Totalt utgjør dette i 2005 ca 357 millioner kroner hvorav de sentrale midlene er på 31 millioner kroner.

Bygdeutvikling: BU-prisen 2005 i Hordaland er tildelt Rune Bønes, som eier og driver Bønes Gårdsmat. Prisen er på kr. 50 000.