Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Hordaland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesnytt: Landbruksavdelingen i Hordaland er ute med sin første utgave av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder bla artikler om utvikling av lokalsamfunn og småkraftsatsingen i fylket.

Fylkesnytt fra Hordaland

Fylkesnytt: Landbruksavdelingen i Hordaland er ute med sin første utgave av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder bla artikler om utvikling av lokalsamfunn og småkraftsatsingen i fylket.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har lansert en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.