Historisk arkiv

Tollnedsettelser landbruksvarer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har sendt ny forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer på høring. Høringsfrist er 30. november 2005. (18.10.2005)

Tollnedsettelser landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet har sendt ny forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer på høring. Høringsfrist er 30. november 2005.
 

Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer av 18.12.2000 nr. 1315 ble sist endret i 2003. Denne forskriften er et sentralt virkemiddel i landbrukspolitikken og er således til løpende vurdering med tanke på endringer.