Historisk arkiv

Bioenergi: Millionsatsing på flisfyring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Bioenergi: Gartner Svein Olsen i Grimstad satser en million kroner for å spare penger til oppvarming. Landbruks- og matdepartementet økte tidligere i år satsingen på bioenergi ved bl.a. å åpne for tilskudd til gartnerier.

Bioenergi: Millionsatsing på flisfyring

Bioenergi: Gartner Svein Olsen i Grimstad satser en million kroner for å spare penger til oppvarming. Han driver Hosnes Gartneri i Grimstad og er nå i full gang med å få bygget et anlegg til flisfyring i tilknytning til drivhusene. Landbruks- og matdepartementet økte tidligere i år satsingen på bioenergi ved bl.a. å åpne for tilskudd til gartnerier som vil konvertere til oppvarming basert på bioenergi .

- I dag varmer vi opp veksthusene med olje og strøm, og det er ikke billig. Vi har regnet på dette og kommet fram til at når vi til høsten starter bioenergianlegget, vil vi komme bedre ut økonomisk, sier Svein Olsen.

Øker avlingene
Et spennende aspekt ved satsingen på Hosnes Gartneri er at CO2-gassen som frigjøres ikke skal slippes ut rett i luften, men tas inn i veksthusene. Dette gjør i følge Olsen at avlingene kan økes med 20%. - Den samme effekten får du ved å fyre med gass. Men forskjellen er at når du fyrer med gass, øker du utslippene fordi du i utgangspunktet bruker av en energikilde som ligger i ro under bakken. Den CO2-gassen vi får fra bioenergi går inn i naturens runddans. I tillegg til høyere produksjon regner vi med å komme tidligere på markedet med produktene våre fordi det vil lønne seg å starte produksjonen tidligere på året, uttaler Svein Olsen.

Bioenergiprogrammet
Til ordningen som skal stimulere veksthusnæringen til å legge om fra fyringsolje til bioenergi, er det i 2006 satt av i underkant av tre millioner kroner. Ordningen forvaltes av Innovasjon Norge på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.