Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Dyr: Alternativ til dyreforsøk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyr: Norges veterinærhøgskole inviterer til en konferanse om alternativ til dyreforsøk 17.10. Konferansen arrangeres på oppdrag fra Mattilsynet.

Dyr: Alternativ til dyreforsøk

Dyr: Norges veterinærhøgskole inviterer til en konferanse om alternativ til dyreforsøk 17.10. Konferansen arrangeres på oppdrag fra Mattilsynet.

Kompetansesenter
I 2002 ble det bestemt at det skulle opprettes en nasjonal plattform, et kompetansesenter, for å stimulere bruken av alternativer til forsøksdyr i forsking. Norge har i dag en midlertidig plattform som drives av Norges veterinærhøgskole, og som er finansiert med prosjektmidler fra Mattilsynet.

Formålet med konferansen som nå skal arrangeres er bla å gi et innblikk i arbeidet som er gjort ved hjelp av den midlertidige plattformen, og orientere om erfaringer i Europa med permanente plattformer og fond. Det er 20 år siden Norge ratifiserte Europakonvensjonen om beskyttelse av forsøksdyr. 13 europeiske land har siden dette etablert nasjonale sentre (plattformer).

Dyr: Konferanse - alternativ til dyreforsøk. 17.10.06, Fellesauditoriet, bygning 22, Adamstua, Ullevålsveien 72, Oslo.

Til toppen