Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

Dyrehelse: TSE-forskrift endret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyrehelse: Landbruks- og matdepartementet har endret forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av TSE - kugalskap, skrapesyke m.m.

Dyrehelse: TSE-forskrift endret

Dyrehelse: Landbruks- og matdepartementet har endret forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av TSE - kugalskap, skrapesyke m.m.

Forskriften trer i kraft 1. februar 2006.