Historisk arkiv

Fugleinfluensa: Ikke endret risiko

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fugleinfluensa: Påvisningen av svært sykdomsfremkallende fugleinfluensa hos fjørfe i Nigeria endrer ikke Veterinærinstituttets vurdering av risiko for at høypatogen fugleinfluensa kommer til Norge med vårtrekket.

Fugleinfluensa: Ikke endret risiko

 

Fugleinfluensa: Påvisningen av svært sykdomsfremkallende fugleinfluensa (H5N1 )hos fjørfe i Nigeria endrer ikke Veterinærinstituttets (VI) vurdering av risiko for at høypatogen fugleinfluensa kommer til Norge med vårtrekket. av Afrika til Norge, men på grunnlag av antall og levemåte er det ikke sannsynlig at disse fugleartene introduserer høypatogen fugleinfluensa (H5N1) til Norge. Samtidig er det viktig å følge situasjonen i forhold til eventuell spredning videre i området og nordover i Europa.