Historisk arkiv

Fugleinfluensa: Utbrudd i Nigeria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fugleinfluensa: Nigerianske myndigheter har i dag bekreftet fugleinfluensa av typen H5N1 i en fjørfebesetning i landet.

Fugleinfluensa: Utbrudd i Nigeria

Fugleinfluensa: Nigerianske myndigheter har i dag bekreftet fugleinfluensa av typen H5N1 i en fjørfebesetning i landet.
 

Veterinærinstituttet (VI) undersøker nå de faktiske forholdene for å se om risikoen for smitte via trekkfugler er påvirket. VI vil i løpet av kort tid vurdere om dette nye påviste tilfellet av fugleinfluensa vil føre til en endring av risikoen for smitte fra ville fugler til fjørfe og om dette påvirker vår nasjonale overvåking av fugleinfluensa hos tamme og ville fugler.

Fugleinfluensa: Det er i dag bekreftet fugleinfluensautbrudd av typen H5N1 i en fjørfebesetning i Nigeria.