Historisk arkiv

Jordbruk: Årsveksten i 2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning er ute med Melding om årsveksten 2005, som gir foreløpige beregninger av avlingene for en del av jordbruksvekstene i Norge.

Jordbruk: Årsveksten i 2005

Jordbruk: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning er ute med Melding om årsveksten 2005, som gir foreløpige beregninger av avlingene for en del av jordbruksvekstene i Norge.

Avlinger og vekstforhold
Jordbruk, Åker, Foto: Bård Løken, Samfoto
De vekstene Melding om årsveksten 2005 omfatter er; grønnfôr, poteter, rotvekster, eng og beite. oppgavene over avlingene og en beskrivelse av vekstforholdene er gitt av landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i de enkelte fylkene. Fra 1997 har NILF utført sammenstilling av materialet og beregningen av gjennomsnittstall for landet. Kornavlingene er holdt utenom avlingsoversikten i meldingen om årsvekst.

Jordbruk: NILF har nå publisert Melding om årsveksten 2005, som gir foreløpige beregninger av avlingene for en del av jordbruksvekstene i Norge.