Historisk arkiv

Jordbruk: For mye svinekjøtt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: I dag blir det produsert for mye norsk svinekjøtt. Overskuddet for 2006 er beregnet til 8 350 tonn. Nå bevilger Omsetningsrådet ekstra midler for å få produksjonen ned og forbruket opp.

Jordbruk: For mye svinekjøtt

Jordbruk: I dag blir det produsert for mye norsk svinekjøtt. Overskuddet for 2006 er beregnet til 8 350 tonn. Fordelt på den norske befolkning utgjør det ca to kg per person. Nå bevilger Omsetningsrådet ekstra midler for å få produksjonen ned og forbruket opp.
 

Produksjonen må ned
Jordbruk, Griser, Foto: Bård Næss, Samfoto
Økt markedsføring skal friste flere av oss til å spise mer norsk svinekjøtt og dermed få opp forbruket. Mens ”slakting av smågris” og ”reduserte slaktevekter” skal bidra til å få ned den totale produksjonen av svinekjøtt i landet. Satsingen på økt markedsføring av kjøtt er budsjettert til åtte millioner kroner. For de to sistnevnte tiltakene er det satt av inntil 70 millioner kroner over Omsetningsfondet.

Jordbruk: Det produseres for mye svinekjøtt i Norge. Omsetningsrådet bevilger nå ekstra midler for å få produksjonen ned og forbruket opp.