Historisk arkiv

Historisk arkiv

Jordskifte: Nye virkemidler i jordskifteloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordskifte kan fra årsskiftet gjennomføres for å reparere utjenlige eierforhold som oppstår på grunn av en reguleringsplan, og for å fordele utbyggingsverdier og kostnader mellom grunneiere.

Jordskifte: Nye virkemidler i jordskifteloven

Jordskifte kan fra årsskiftet gjennomføres for å reparere utjenlige eierforhold som oppstår på grunn av en reguleringsplan, og for å fordele utbyggingsverdier og kostnader mellom grunneiere innenfor et byggeområde. Endringer i jordskifteloven trer i kraft 1. januar 2007.

Tilbud til grunneiere
De nye virkemidlene er et tilbud til grunneiere som vil bygge ut i samsvar med reguleringsplan, og de kan bidra til en mer effektiv plangjennomføring enn i dag. Bestemmelsene er et aktuelt virkemiddel for å omforme tidligere industriområder og andre ”brakkområder” i tettbebyggelse. Dette er områder som det er mye av i mange av de store byene, og det er nytt i Norge at jordskifte kan brukes i en slik sammenheng. Bestemmelsene er også aktuelle ved planlegging og utbygging av fritidsbebyggelse, se omtale av dette i tilknytning til;

Vinn-vinn løsning
- Jeg har tro på at de nye virkemidlene kan bidra til en vinn-vinn løsning for grunneiere som ønsker å bygge ut fordi de kan bytte areal og dermed reparere ulemper som følger av utbyggingen. - Det blir og mulig å få en mer rettferdig fordeling av gevinsten av utbyggingen. Kommunene vil gjennom endringene i jordskifteloven oppnå at grunneiere stimuleres til å bygge i samsvar med en vedtatt plan, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Bestemmelsene og forarbeidene finnes her:

Jordskifte kan fra årsskiftet gjennomføres for å reparere utjenlige eierforhold som oppstår på grunn av en reguleringsplan.