Historisk arkiv

Kulturlandskap under plast

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kulturlandskap: Er dyrking av frukt og bær under plast ødeleggende for opplevelsen av kulturlandskapet? Spørsmålet er om dette kan få konsekvenser for turistnæringen.

Kulturlandskap under plast

Kulturlandskap: Er dyrking av frukt og bær under plast ødeleggende for opplevelsen av kulturlandskapet? Bioforsk Vest Ullensvang i Hardanger er i gang med et prosjekt som ser på endringene i dagens fruktproduksjon. Spørsmålet er om dette kan få konsekvenser for turistnæringen.

- Turistnæringen bruker fruktdyrkingen og fruktdyrkings-landskapet massivt i reklame og markedsføring, og det er en utbredt oppfatning at fruktdyrkerne er en av bærebjelkene i markedsføringen av opplevelsesturismen på Vestlandet. Samtidig er næringen urolige over utviklingen, sier forskar Lars Sekse ved Bioforsk Vest.

Er plast vakkert?
Som en del av Bioforsk-prosjektet er det gjennomført en spørre-undersøkelse blant turister i Hardanger, som til dels ga overraskende svar. - På spørsmål om frukthager dekket med plast bidrar negativt eller positivt til opplevelsen av landskapet, var det en klar og overraskende overvekt av svar i kategorien ”verken/eller”.

Kulturlandskap: Dermed drar Bioforsk den forløpige konklusjonen at dyrking av frukt og bær under plast ikke er ødeleggende for opplevelsen av kulturlandskapet.

      

Kulturlandskap, Frukthage i Hardanger, Foto: LMD
Kulturlandskap: Hotel Ullensvang har tatt initiativet til prosjektet ”Viktige faktorar i opplevingsturismen knytte til kulturlandskapet i vestlands-fjordane”. Det er støttet av Noregs Forskingsråd, og målet er å få mer kunnskap om endringene som skjer i fruktproduksjonen, og om hva disse endringene kan komme til å bety for turistnæringen.
Foto: LMD