Historisk arkiv

Landbruk: Lite kunnskap om norsk landbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Omtrent førti prosent av norske forbrukerer tror at norsk landbruk bruker genmodifiserte organismer (GMO) i produksjonen viser tall fra Synovate MMIs undersøkelse Norsk Monitor.

Landbruk: Lite kunnskap om norsk landbruk

Landbruk: Omtrent førti prosent av norske forbrukerer tror at norsk landbruk bruker genmodifiserte organismer (GMO) i produksjonen viser tall fra Synovate MMIs undersøkelse Norsk Monitor.

Må være godkjent
Genmodifiserte organismer må være godkjent før de kan tas i bruk, og det er ingen genmodifiserte organismer som brukes i norsk landbruksproduksjon i dag. Allikevel svarer så mange som 42 prosent av befolkningen at genmodifisering brukes i større eller mindre grad i norsk landbruk i dag, 23 prosent svarer at de ikke har kunnskap om dette. Bare en tredjedel, 32 prosent, er sikre på at genmodifisering ikke brukes i norsk landbruksproduksjon.

Restriktiv politikk
- Denne Regjeringen vil føre en restriktiv politikk og sikre at framstilling og bruk av genmodifiserte organismer må skje på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling. Dette er nedfelt i genteknologiloven. For meg er det viktig å sikre trygg mat, at forbrukerne kan velge GMO-fri mat, og at produsentene kan velge GMO-fri produksjon, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Graf: Tror du følgene ting brukes ofte, av og til, sjelden eller aldri i norsk landbruk?

Landbruks- og matdepartementet gjennomfører rett over påske en større undersøkelse om forbrukernes holdninger til og kunnskap om GMO, som et grunnlag for videre arbeid med disse problemstillingene.

Norsk Monitor er en omfattende kartlegging av nordmenns oppslutning om verdier og grunnholdninger. Synovate MMI har gjennomført Monitor-undersøkelsene hvert annet år siden 1985. Feltarbeidet ble denne gang gjort i desember 2005, 3700 personer ble intervjuet.

Kontaktperson i Synovate MMI: Erik Dalen tlf.22 95 47 74.