Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

Landbruksforskning for millioner i 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruksforskning: Norges forskningsråd lyser nå ut midler for 2007 på Matprogrammet, Arealprogrammet og Forskningsdelen av Fellessatsing TRE. Søknadsfristene er 08.06. og 31.08.06.

Landbruksforskning for millioner i 2007

Landbruksforskning: Norges forskningsråd lyser nå ut midler for 2007 på Matprogrammet, Arealprogrammet og Forskningsdelen av Fellessatsing TRE. Søknadsfristene er 08.06. og 31.08.06.

Matprogrammet
Matprogrammet lyser ut midler for prosjekter med oppstart i 2007. Utlysningen inkluderer midler fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over jordbruksavtalen. Søknadsfristene er 08.06. og 31.08.06.

Arealprogrammet
Med frist 08.06.06 inviterer programmet Areal- og naturbasert næringsutvikling til søknader om kompetanseprosjekt og forskerprosjekt for oppstart i 2007. I tillegg til midler fra Arealprogrammet (inntil åtte millioner kroner pr år) omfatter utlysningen midler fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over jordbruksavtalen.

Fellessatsing TRE
Fellessatsing TRE er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge, med fokus på innovasjon i skog- og trerelatert næringsvirksomhet. Med frist 08.06.06 inviterer Forskningsdelen av Fellessatsing TRE til søknader om kompetanseprosjekt for oppstart i 2007.

Landbruksforskning: Norges forskningsråd lyser ut midler for 2007 på Matprogrammet, Arealprogrammet og Forskningsdelen av Fellessatsing TRE.